за поръчки и информация

Условия за ползване

I. ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 1 Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Molivko.com и клиентите на електронния магазин „Molivko.com”.

II. Изпълнение на поръчката

1. Поръчката се изпълнява като стартирането ѝ се осъществява с финализиране на процеса на поръчване с натискането от потребителя на бутона Изпълни. Изпълнението ѝ започва след като служител на фирмата започне нейното обработване и поръчката се изпрати към склада.

2. Обработването на поръчката започва най-късно през първия работен ден за фирмата и се реализира в рамките на 24 часа в работен за фирмата ден, освен в случаите на липса на наличности, за което потребителят ще бъде уведомен по оставения от потребителя телефонен номер.

3. Отговорност за съхранението и състоянието на стоката след предаването ѝ на потребителя носи самия потребител. Потребителят се задължава да използва стоките, предвид тяхното предназначение и да спазва инструкциите за тяхното функциониране, съгласно приложената документация, където има такава.

4. Доставката не може да бъде гарантирана при обстоятелства извън контрола на Molivko.com или форсмажорни обстоятелства.

5. Минимална стойност на поръчка от Molivko.com е 10 лв. без стойността на доставката. Поръчки на по-малка стойност заявката не се обработва.

III. Цени и Условия на заплащане

1. Стоките закупени от Molivko.com се заплащат по цени, които са в сила към момента на извършване на продажбата или по предварително писмени сключени договорености между потребителя и Molivko.com. Потребителят се съгласява, че промяната на цените на всички стоки е предмет на решение на Molivko.com и Molivko.com може едностранно да променя цените на стоките, които влизат в сила веднага след тяхното публикуване на сайта Molivko.com

2. Заплащането се извършва предварително или най-късно в момент на получаване на стоката, освен в случай на друга двустранна договореност между потребителя и Molivko.com и съобразено с действащото законодателство.

3. Доставката е безплатна за поръчка над 90 лв. с ДДС.

IV. Рекламации

Рекламациите трябва да бъдат предявени в предвидените от закона срокове. Надминаването на тези срокове ще се счита за равносилно на приемането на стоката. Рекламации за липси на части от стоката и явни недостатъци се предявяват при приемане на стоката от потребителя. Стоките, които имат приложена гаранция подлежат на Условия на рекламация предвидени в търговската гаранция на производителя.

 

Правилата за Общи Условия подлежат на промяна, която влиза в сила след нейното публикуване на сайта Molivko.com.