Формуляри

Дневник за поддържане на хигиенното състояние на обекта
Дневник за поддържане на хигиенното състояние на обекта
2.60 лв.
Дневник за входящ контрол на приетите храни
Дневник за входящ контрол на приетите храни
2.60 лв.
Допълнително споразумение към трудов договор кочан
Допълнително споразумение към трудов договор кочан
7.00 лв.
Преводно нареждане за директен дебит
Преводно нареждане за директен дебит
1.60 лв.
Дневник ЕДСД А3 2000
Дневник ЕДСД А3 2000
20.10 лв.
Сервитьорска сметка,А6, 100 л.
Сервитьорска сметка,А6, 100 л.
0.75 лв.
Сервитьорски купон
Сервитьорски купон
0.70 лв.
Лична здравно-профилактична карта
Лична здравно-профилактична карта
0.35 лв.
Книга за ежедневен иструктаж
Книга за ежедневен иструктаж
1.90 лв.
Стокова разписка А4 мека подвързия химизирана
Стокова разписка А4 мека подвързия химизирана
5.65 лв.
Присъствена книга А4
Присъствена книга А4
7.45 лв.
Ведомост за заплати
Ведомост за заплати
2.60 лв.
Дневник за отчитане на температура на хладилните системи
Дневник за отчитане на температура на хладилните системи
2.60 лв.
Книга за начален инструктаж
Книга за начален инструктаж
2.80 лв.
Дневник за бракуване на хранителните продукти
Дневник за бракуване на хранителните продукти
2.60 лв.
Книга за приходите
Книга за приходите
2.05 лв.
Книга за инструктаж за периодичен и извънреден
Книга за инструктаж за периодичен и извънреден
2.80 лв.
Товарителница химизирана
Товарителница химизирана
5.50 лв.
Пътен лист, А5
Пътен лист, А5
2.15 лв.
Лична амбулаторна карта
Лична амбулаторна карта
1.05 лв.
Личен картон за отчитане на специално облекло
Личен картон за отчитане на специално облекло
0.20 лв.
Заповед за командировка кочан
Заповед за командировка кочан
1.50 лв.
Стокова разписка химизирана 11 реда
Стокова разписка химизирана 11 реда
5.35 лв.
Приходен касов ордер нехимизирана
Приходен касов ордер нехимизирана
1.40 лв.
Кантарна бележка нехим средна
Кантарна бележка нехим средна
0.90 лв.
Стокова разписка химизирана 7 реда
Стокова разписка химизирана 7 реда
4.05 лв.
Платежно нареждане вносна бележка към бюджет
Платежно нареждане вносна бележка към бюджет
1.80 лв.
Складова разписка 7 реда химизирана
Складова разписка 7 реда химизирана
3.80 лв.
Товарителница нехимизирана
Товарителница нехимизирана
2.40 лв.
Стокова разписка нехимизирана 7 реда
Стокова разписка нехимизирана 7 реда
1.50 лв.
Касова бележка сторно малка
Касова бележка сторно малка
4.40 лв.
Разходен касов ордер нехимизирана
Разходен касов ордер нехимизирана
1.00 лв.
Приходен касов ордер хим
Приходен касов ордер хим
3.50 лв.
Заповед за отпуск
Заповед за отпуск
0.50 лв.
Молба за отпуск
Молба за отпуск
0.75 лв.
Имунизационен паспорт
Имунизационен паспорт
0.45 лв.
Лична здравна книжка
Лична здравна книжка
0.40 лв.
Трудова книжка
Трудова книжка
4.20 лв.
Платежно нареждане вносна бележка към бюджет
Платежно нареждане вносна бележка към бюджет
1.60 лв.
Вносна бележка, химизирана, 100 л
Вносна бележка, химизирана, 100 л
1.30 лв.

Всичко от което имате нужда на едно място. Molivko.com – Вашата дигитална книжарница, предлагаща качествени продукти на конкурентни цени и с бърза доставка до всяка точка на страната.
Категория формуляри. Всички формуляри и бланки на едно място. Химизирани и нехимизирани формуляри и бележки. Медицински формуляри. Формуляри за транспортна дейност, включително ЧМР. Формуляри и бланки за деловодство и ТРЗ отдел. Формуляри и дневници за безопасност на труда. Формуляри и бланки за парични средства и каса.
Формуляри за международни товарителници CMR (ЧМР). Банкови формуляри и бланки за платежни нареждания, вносни бележки и разписки.
Дневници за безопасност и хигиена. Дневник / книга за проведен инструктаж (начален , периодичен, извънреден инструктаж или ежедневен инструктаж). Дневник за хигиенното състояние на обекта и дневници за отчитане на температурите. Дневници за бракуване на хранителни продукти. Стокови разписки и складови разписки. Бланка и формуляр за искане.
Бланки и формуляри нужни на ТРЗ отдел и деловодство. Присъствени книги и книги за отчитане на извънреден труд. Допълнителни споразумения, ведомости заплати, трудова книжка. Заповеди и молби: заповед за отпуск, заповед за командировка, молба за отпуск.
Медицински формуляри. Амбулаторни и профилактични карти: Лична амбулаторна карта, лична-здравно профилактична карта, лична здравна книжка. Имунизационни паспорти.
Формуляри, бланки, ордери за парични средства и каса. Книга за приходи и книга за разходи. Приходни и разходни касови ордери. Химизирани и нехимизирани бележки и ордери.
Сервитьорски сметки и купони: химизирана и нехимизирана сервитьорска сметка.
Формуляри и бланки за извършващите транспортна дейност.
Товарителници – химизирни и нехимизирани товарителници. Пътни листи. Кантарни бележки – химирани и нехимизирани. Книга за пътниците.

(прочети повече) (скрий текста)
За поръчки и информация:
Методи на плащане: visa visa electron maestro mastercard
Всички права запазени, Molivko, 2024
Създаден от NCWStudio.com